ODLEWANIE Z BRYLANTAMI

Odlewy z brylantami

Polecamy wszystkim naszym klientom odlewanie z kamieniami naturalnymi. W szczególności odlewy z brylantami 0,003; 0,004 lub 0,005 karata są doskonałą alternatywą wobec oprawiania ręcznego w metalu. Małe kamienie do 1 mm średnicy wymagają dużego nakładu pracy od złotnika, dlatego oprawianie w wosku jest techniką coraz chętniej wybieraną. Dobrej jakości brylanty umiemy odlać bez wad tj. zmętnienia czy pęknięcia.

Odlewamy pojedyncze wzory lub większe partie po uzgodnieniu z klientem.